O projekcie

Lekcje Kultury Wizualnej

To spotkania klas z ekspertami w dziedzinie projektowania graficznego, komunikacji i promocji, architektury i działań w przestrzeni miejskiej, a także kultury wizualnej i sztuki miasta. Lekcje mogą odbywać się na wszystkich poziomach edukacji – od szkoły podstawowej, przez gimnazja, po szkoły ponadgimnazjalne. Wszystkie przygotowane scenariusze lekcji są konsultowane z nauczycielem i odpowiadają podstawom programowym przedmiotów takich jak: plastyka, technika, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie. Lekcje trwają od 45 do 90 minut z przerwą. Są to wykłady połączone z mapą myśli lub aktywnymi warsztatami projektowymi.

Nasz zespoł

Konsultacje projektów

Na lekcjach w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nasi eksperci zachęcają młodzież do działania na rzecz swojej szkoły i społeczności lokalnej. Proponowane są im oferty współpracy z instytucjami w Szczecinie i Policach. Podczas warsztatów opracowywane są także miniprojekty, które potem mogą zostać zrealizowane. Zespół Lekcji Kultury Wizualnej oferuje pomoc przy organizowaniu i koordynowaniu wydarzeń tworzonych przez młodzież i nauczycieli. Odpowiadamy na pytania związane z technikami promocji, kontaktu z mediami, tworzenia odpowiedzialnej reklamy w przestrzeni miasta i Internecie. Kierujemy także młodzież do instytucji i organizacji wspierającej aktywność młodzieży oraz świadczących pomoc przy pozyskiwaniu środków na działania.

Kontakt

Nasza biblioteka

Materiały, jakie zamieszczamy w bibliotece projektu Lekcji Kultury Wizualnej są specjalnie wyselekcjonowane przez naszych ekspertów i skonsultowane z nauczycielem dyplomowanym. Są to linki do stron i publikacji, które zdaniem naszego zespołu zawierają ciekawe informacje na temat zagadnień związanych z kulturą wizualną, komunikowaniem, promocją oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Wśród tych materiałów znajdą się także inspirujące scenariusze lekcji – zarówno opracowane przez nasz zespół, jak i wyszukane w Internecie.

Biblioteka